Versoepeling administratieve verplichtingen

U heeft allerlei wettelijke administratieve verplichtingen, maar u kunt daar door de coronacrisis niet, niet tijdig of niet geheel aan voldoen. Zonder nadere maatregelen zou dit tot sancties...

Lees meer

Eerder verlies 2020 verrekenen

Een andere fiscale maatregel betreft de geschatte verliezen van 2020. Die mag u dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn...

Lees meer

Terugvragen van btw bij oninbare vorderingen

Past u het factuurstelsel toe voor de btw, dan moet u de btw op aangifte afdragen in het tijdvak van het uitreiken van de factuur. Maar u heeft recht op teruggaaf van die btw als de debiteur niet of...

Lees meer

DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling

De ‘Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid’ (NOW-regeling) neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het...

Lees meer

Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding

Betaalt u een vaste reiskostenvergoeding aan uw werknemers, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer? Dan hoeft u die niet aan te passen nu er veel wordt thuisgewerkt. De verandering van reispatroon en...

Lees meer

Laat ons u bellen