Formulieren nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe medewerker of op zoek naar de
checklist van de inkomstenbelasting van 2018? Ze zijn nu te vinden op onze website!

.

Salarisadministratie

» Loonheffingsformulier

» Staerk Salarisadministratie | Stamkaart nieuwe medewerker

» Staerk Salarisadministratie | Aanvraagformulier opstellen arbeidsovereenkomst

Ingevulde formulieren graag opsturen naar salaris@staerk.nl.
N.B. Vergeet ook niet om een kopie van een ID/paspoort toe te voegen.


Fiscale dienstverlening

» Checklist Inkomstenbelasting 2018


Administratieve dienstverlening

» Declaratie onkosten (Excel bestand)

 

 

Laat ons u bellen